Wij willen met NGB onze gemeente een nieuw elan geven ...

  • waar mensen die zich inzetten vooruit gaan
  • waar de mobiliteit verbeterd wordt
  • waar de fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en de auto in harmonie zijn


3 topprioriteiten:

  1. Mobiliteit: wij willen verantwoorde mobiliteit in en rond onze gemeente
  2. Gezond financieel beheer: de burgers minder belasten en de gelden beter besteden
  3. Veiligheid voor de burger


NGB voor een positieve verandering!