Lijsttrekker NGB Nico Lauwaert 

Zelfstandige fietsmecanicien sinds 1995
Lesgever & Jury lid fietsen
Samenwonend & dochter van 2.5 jaar
Hobby Fietsen & Politiek

Mobiliteit: wij willen verantwoorde mobiliteit in en rond onze gemeente.
Een gezond financieel beheer: de burgers minder belasten en de gelden
beter besteden.
Veiligheid voor de burger: afdoende camera bewaking & meer blauw tegen de dieven en criminaliteit.

Met NGB gaat u geen 6 jaar moeten wachten om dan weer dezelfde belofte te
moeten horen. Nee wij willen er meteen invliegen en dingen verbeteren voor u.


NGB is volledig onafhankelijk en dat is net ons grootste voordeel, Wij durven
tegen de stroom ingaan. Wij luisteren enkel naar u, daar gaan wij voor.


Géry Hanssen

 • Zorg voor onze ouderen: goede levensomstandigheden en zorgverstrekking
 • Aangepaste mobiliteit voor de jeugd : nachtbussen in het weekend
 • Doordacht aangelegde fietspaden die goed onderhouden worden
 • Opvang en aanspreekpunt slachtoffers huiselijk geweld

Veerle Verlent

Dierenwelzijn staat voor mij hoog op de agenda, vooral de problematiek van
zwerfkatten kan veel beter worden aangepakt:

 • Extra ondersteuning aan vrijwilligers die dieren opvangen en verzorgen
 • Uitzetlocatie

Tessa De Jonck 

 • Meerdere losloopgebieden én hondenweides die voldoende groot zijn
 • Jongeren inspraak en verantwoordelijkheid geven om een dynamischer jeugdbeleid uit te bouwen

Peter Beertens

 • Parallelwegen langs de E34 en de E17 (verkeersdruk weghalen uit het centrum)
 • Omleiden van vrachtverkeer via voldoende alternatieven.

Stanny Vennincx

 • Snelle autoluwe fietsverbindingen bv Kasteeldreef naar Waaslandhaven
 • Graskanten/bermen regelmatig maaien

Jean Mertens

 • Vlot verkeer in combinatie met veiligheid. Het kan. NGB bouwt mee aan een zinvolle en doordachte mobiliteit in onze gemeente.
 • Enkelrichtingstraten: enkel bij noodzaak

Christel Heyndrickx

 • Een belangrijk werkpunt zijn inbraken, diefstallen en vandalisme in Beveren.
 • We hebben nood aan een efficiënte aanpak waarbij de delict plegers werkelijk hun straf niet ontlopen.


René De Decker

 • Eerlijke maatschappelijke huisvesting
 • Ouderenzorg: aangepast tarief woon-zorgcentrum enkel geldig voor zij die minimaal 20 jaar in Beveren wonen;

Jelle Ceulemans

 • Een nog betere zorg- en dienstenverlening in Groot-Beveren, eenvoudiger, goedkoper.
 • Inzet voor de zwakkeren in onze leefgemeenschap.
 • Aandacht voor het milieu.

Ivan Apers

 • Het allergrootste probleem in Haasdonk is eigenlijk de
  verkeersveiligheid en dan meer bepaald in het centrum zelf .
 • De voetpaden liggen gelijk met de rijweg en soms zijn die maar gescheiden
  van de baan met een paar simpele paaltjes. Er kan soms zelfs geen kinderbuggy langs.
 • Ook het dagelijkse sluipverkeer is een echte miserie en met de toekomstige werken aan de Oosterweelverbinding zal dat er niet op beteren.

Daniella Van Goethem

 • Meer accommodaties voor dieren zoals bv hondenweides, ...
 • Meer ondersteuning aan scholen voor een effectief pestbeleid
 • Veilige wandelroutes voor mens en dier

Francine Audenaert

 • Een warme samenleving is ook een zorgzame samenleving. Steun aan personen met een handicap is dan ook essentieel.
 • NGB houdt maximaal rekening met al de Beverenaars. Ook die met een beperking. NGB wil hen ondersteunen in hun doen en laten, in samenwerking met aanbieders van zorg en ondersteuning.
 • Francine geniet momenteel van een welverdiend pensioen na 35 jaar dienst als douanedeclarant.

David Van den Branden

 • Oefen parcour voor fietsers
 • Meer ondersteuning aan scholen voor een effectief pestbeleid
 • Verkeersveiligheid sterker benadrukken

Sonja Smet

 • Ouderenzorg: onze OCMW rusthuizen kunnen de vraag niet bolwerken. Dit is een ernstige tekortkoming;
 • Huurtoelage voor thuiswonende gepensioneerden met een laag inkomen.

Laura Pillecyn

Als jonge kracht bij NGB spreken de jeugd thema's me erg aan.

 • Zo wil ik ijveren voor een polyvalente ruimte waar fuiven, feesten, clinics, bijeenkomsten e.a. kunnen doorgaan.
 • Bij voorkeur op een locatie, bereikbaar met fiets, auto en openbaar vervoer.
 • Een modern gebouw dat voldoet aan alle normen qua geluidsoverlast en veiligheid.

Thomas Luypaerts

 • Subsidie voor sporten waar geld verdiend wordt verminderen en of helemaal afbouwen
 • Waasland Beveren: in samenspraak zelfredzaam maken. Dit geeft de kans om Waasland Beveren te laten groeien en de Beverse burger geld laten te besparen;
 • Sport clubs die willen groeien begeleiden in alle vormen 

Jos Van Gulck

 • NGB is een onafhankeliijke politieke partij op maat van en voor alle inwoners van Groot-Beveren. 
 • We houden vast aan aloude normen, waarden, gebruiken en herkenbaarheden.
 • Gezond verstand en inzet boven absurditeiten en grootheidswaanzin.