Divers maar daarom niet minder belangrijk! 

  • Bindende referenda over grote thema's (enkel online)  
  • Verkiezingen enkel online (De zondag verplaatsing is totaal overbodig en kost veel geld voor iedereen) Belastingen mag u ook online invullen en U krijgt allen een online postbus, dit is allemaal veilig maar stemmen zou dit niet zijn?    
  • Spoedafdeling Beveren, Combi huisartsenpost
  • Gratis basis internet voor Groot Beveren (internet is al lang geen luxe meer maar vaak noodzakelijk)
  • Avondopening gemeentehuis (AC) 
  • Digitale paspoort foto in het gemeentehuis zelf (AC)