Financieel: Beveren, een rijke gemeente met een gat in haar hand

  • Beveren is een "rijke" Gemeente die slecht bestuurd wordt. Hierdoor hebben we een zeer hoge schuldenlast en schuiven we bijkomende schulden nogmaals door naar de volgende generatie. Bij goed bestuur stellen wij ons iets anders voor.
  • Belastingsdruk verlaging van 30%;
  • Extra BONUS voor alle Beveraars die werken (werklozen kunnen deze bonus ook ontvangen als ze beperkt vrijwilligerswerk uitvoeren);
  • Bonus voor gepensioneerden die minimaal 20 jaar in Beveren wonen;
  • Afschaffen tegemoetkoming buurgemeenten (waarom moeten wij hun financieren terwijl ze minder schuld per inwoner hebben?);
  • Extra inkomsten halen uit windmolens en andere lasten op Bevers grondgebied.
  • Zie ook flyer financieel beleid