Groen: eerlijk groen is heerlijk
  • Niemand is tegen meer groen, echter op een logische wijze en zonder extra kosten voor de inwoners;
  • Wij willen graag eerlijk groen
  • (De lage emisie zone is dan ook belachelijk. Lucht verplaatst zich dus dit is een verdoken vorm van belasting);
  • (Lucht kopen in het buitenland is eveneens belachelijk);
  • Extra windmolens (op plaatsen waar er eigenlijk niemand last van heeft);
  • Als we extra windmolens toelaten moet de Beverse burger er beter van worden;
  • Groen waar groen kan.
  • Huisvuilzakken (Prijdaling & sterker)
  • Containerpark, meer openingsuren, prijsdaling, klantgerichter, extra weegbrug,