Mobiliteit
 • Parallelweg langs de E34 (Expresweg) zoals dat is tussen Vrasene, Sint-Gillis-Waas en Stekene;
 • Parallelweg langs de E17 van afrit Kruibeke tot oprit Haasdonk;
 • Oefenparcour veilig fietsen
 • Verbindingsautostrade van Liefkenshoek- Expresweg tot Haasdonk, bij voorkeur ondergronds;
 • Fietsstraten ja waar het niet anders kan en wenselijk is, enkele richtingstraten enkel bij noodzaak; 
 • Openmaken van het kruispunt Dambrugstraat-Kalishoek;
 • Fietspad langsheen de N70, grondgebied Melsele en Beveren; 
 • Het fietspad aan de Schoolstraat, de Dijkstraat en de Melseledijk richting Kallo is levensgevaarlijk;
 • Aanleg van nieuwe wegen, fiets en voetpaden moeten veel beter gecontroleerd worden;
 • Schoolomgevingen aanpassen;
 • Ropstraat Haasdonk;
 • Gasdamoverweg Beveren;
 • Burgstraat Vrasene parkeerplaatsen aanpassen;
 • Veiligheid bij wegenwerken (vooral naar fietsers toe);
 • Parkeerdruk sporthal Melsele;
 • Parkeerdruk zwembad Beveren;
 • Kasteeldreef Beveren, fietsers hebben nergens voorrang, samenloop fietser rondpunt;
 • Opvolging wegenwerken; wij vragen ons af of dit wel gebeurd, het moet snel, correct en met het juiste inzicht; 
 • Fietssuggestiestroken zijn vaak geen meerwaarde, het geeft een vals veiligheidsgevoel (De klapperstraat lijkt nu meer fietssuggestiestrook dan baan wat heeft dit voor zin);
 • Provinciewegen;