Ouderenzorg
  • Onze OCMW rusthuizen kunnen de vraag niet bolwerken. Dit is een ernstige tekortkoming;
  • De verblijfskosten zijn veel te hoog en moeten dalen naar het niveau van het pensioeninkomen van de bewoner. De mensen die nu gepensioneerd zijn hebben gezorgd voor de welstand van vandaag, waar wij nu van genieten. Het is onze plicht deze een betaalbare oude dag te gunnen;
  • Aangepast tarief enkel geldig voor zij die minimaal 20 jaar in Beveren wonen;
  • Huurtoelage voor thuiswonende gepensioneerden met een laag inkomen;
  • Minimaal 20 jaar in Beveren wonen;
  • Gratis internet.
  • Tussenkomst lijn, mantelzorg.